Coltelli Miyabi 5000 FCD

                                               

 

Miyabi 5000 FCD - Coltello Nakiri 17 cm

 

Miyabi 5000FCD - GYUTOH cm 20

 

Miyabi 5000FCD - GYUTOH cm 24

 

Miyabi 5000FCD - SUJIHIKI cm 24

 

Miyabi 5000FCD - Coltello pane cm 24

 

Miyabi 5000FCD - SHOTOH cm 14