Coltelli Miyabi

 

Miyabi 4000 FC - Shotoh 14 cm

 

Miyabi 4000 FC - Gyutoh 20 cm

 

Miyabi 4000 FC - Nakiri 17 cm

 

Miyabi 4000 FC - Sujihiki 24 cm

 

Miyabi 4000 FC - Santoku 18 cm

 

Miyabi 4000 FC - Gyutoh 24 cm

 

Miyabi 5000 MCD - Gyutoh cm 20

 

Miyabi 5000 MCD - Rocking Santoku cm 18

 

MIYABI 5000 MCD - SANTOKU LISCIO 18 CM

 

MIYABI 5000 MCD - SHOTOH 14 CM

 

Miyabi 5000 MCD - Sujihiki cm24

 

5000 FCD - Coltello Nakiri 17 cm

 

5000FCD - GYUTOH cm 20

 

Miyabi 5000FCD - GYUTOH cm 24

 

Miyabi 5000FCD - SHOTOH cm 14

 

Miyabi 5000FCD - SUJIHIKI cm 24

 

MIYABI 5000MCD 67 - SHOTOH cm 13

 

MIYABI 6000 MCT - GYUTOH cm16

 

MIYABI 6000 MCT - SANTOKU

 

MIYABI 6000 MCT - SHOTOH cm9